Podaljšanje interventnih ukrepov do 30. 6. 2021

Podaljšanje interventnih ukrepov na davčnem področju

Vlada je včeraj, 24. 3. 2021, sprejela Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Ukrepe podaljšuje do 30. junija 2021.

Ker so zaradi epidemioloških razmer še vedno omejene nekatere gospodarske dejavnosti, zaradi česar se davčni zavezanci soočajo s težavami pri pridobivanju prihodka ter plačilu davčnih obveznosti, se do 30. junija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Ukrepi davčnim zavezancem omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti (tj. odlog oziroma obročno plačilo davka, prispevkov, akontacij davka in davčnega odtegljaja, za čas odloga in obročnega plačila pa se davčnemu zavezancu ne zaračunajo obresti).

 Vir: Ministrstvo za finance

Ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjen izgubljen dohodek za samozaposlene in družbenike 

Sprejela je tudi Sklep o spremembah Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE). Gre za ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. V okviru ZIUOPDVE pa je bil določen ukrep pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, ki pa je namenjen ne le omenjeni ciljni skupini, ampak tudi preostalemu gospodarstvu. Ker se epidemija še ni končala in ker so še vedno nekatere dejavnosti prepovedane za ponujanje blaga in storitev potrošnikom ter je s tem prizadeto gospodarstvo, vključno s samozaposlenimi, družbeniki in kmeti, prav tako pa se še vedno zaradi omejevanja posledic epidemije izrekajo ukrepi karantene na domu ter se pojavljajo primeri, ko delavec dela ne more opravljati zaradi višje sile, ki je posledica omejevalnih ukrepov, je vlada podaljšala ukrepe iz ZZUOOP in ZIUOPDVE, in sicer do 30. junija 2021.

Več na strani Vlade RS TUKAJ.

Vstop v Slovenijo ponovno samo s PCR testom

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 je vlada določila, da je vstop v Slovenijo mogoč samo z negativnim rezultatom PCR-testa (in ne več s hitrim), enako velja za prekinitev karantene.

Spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in veljajo do 2. aprila 2021. 

Z negativnim HAT testom pa bo še vedno mogoč vstop v Slovenijo za dnevne delovne migrante, dnevne šolarje, starejše do 13 let ter osebe, ki prevažajo dnevnega šolarja. Prav tako so med izjemami osebe, naročene na zdravstvene storitve v Sloveniji ter osebe, ki prihajajo iz druge države članice EU ali schengenskega območja, kjer so opravljale varstvo in pomoč. 

Oseba ob vstopu v Slovenijo ne bo napotena v karanteno na domu, če bo predložila:

  • negativni rezultat PCR-testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH,
  • potrdilo o pozitivnem rezultatu PCR testa, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
  • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni. 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
Zasebnost
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjuje podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vaše izkušnje na naši spletni strani in v storitvah, ki jih ponujamo.