Ponovno spomnimo: Uredite podatke o elektronskem naslovu v Poslovnem registru Slovenije pri Ajpesu

Gospodarske družbe morato v Poslovnem registru Slovenije urediti podatke o elektronskem naslovu družbe. Podatek o elektronskem naslovu je po zadnji spremembi Zakona o gospodarskih družbah podatek, ki mora biti obvezno vpisan v poslovni register in s tem tudi javno dostopen. Obstoječe družbe morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24. februarja 2022.

ZA S.P.-jevce: Evidentiranje plačil iz osebnih računov za poslovne namene

Spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) so pri poslovnih subjektih naredile pravo zmedo glede transakcijskih računov. V 37. členu je namreč navedeno, da morajo osebe iz 31. člena  (osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence, plačniki davkov iz 58. člena, ki so dolžni voditi evidence po posameznem davčnem zavezancu o dohodnini ter o odtegnjenih davkih in druge za pobiranje davkov potrebne evidence) imeti pri ponudnikih plačilnih storitev odprt transakcijski račun.

Torej Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) določa le, da pravna oseba mora imeti transakcijski račun. Zakon ne definira niti da mora to biti poslovni račun, niti da bi moral biti ločen od osebnega.. Po 1.7.2018 je številka osebnega računa objavljena v poslovnem registru, če se uporablja tudi za poslovne namene. Pri nekaterih bankah ni možno uporabljati osebnega računa za poslovne namene, pri nekaterih pa je to dovoljeno. Bake, ki pravijo, da moraš imeti za poslovanje poslovni račun se sklicujejo na Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), saj osebni račun ni transakcijski račun, samo transakcijski računi pa se smejo objaviti v poslovnem registru.

https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/288283?utm_medium=email&utm_source=newsletter_808&utm_campaign=find_tednik_10_junij_2020

Od 1. novembra strožji ukrepi PCT

Od 1. novembra je v veljavo stopil spremenjen odlok o načinu izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT). Ta med drugim uvaja redno presejalno testiranje na okužbo s koronavirusom v vseh bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih. Spreminja se tudi pogostost samotestiranja za opravljanje dela, po novem bodo testi veljali 48 ur.
 

Spremembe odloka je na novinarski konferenci prejšnji teden napovedal minister za zdravje Janez Poklukar, ki je poudaril, da izvajanje ukrepa PCT v družbi ne deluje, kot bi si želeli. Preverjanje pogoja je na terenu po besedah ministra prej izjema kot pravilo, opažajo pa tudi povečano število ponarejenih potrdil. “Tudi nošenje maske ni dosledno, na mehurčke smo že zdavnaj pozabili,” je opozoril Poklukar.

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je v odzivu na več kot 3000 potrjenih okužb z novim koronavirusom na Twitterju opozoril, da ne smemo več ignorirati naraščajočih številk. “Če ne prenehamo z izgovori pri PCT, bomo morali v lockdown,” je zapisal. Danes je sklical inšpekcijske službe in naročil strožji nadzor lokalov, je dodal.

“Če bo treba, bomo lokale, ki nadzora ne izvajajo, v skladu z zakonodajo tudi zaprli,” je napovedal Počivalšek.

Zvečer pa je gospodarski minister na Twitterju sporočil, da je govoril z zbornicami, ki povezujejo gospodarstvo. “Skupaj bomo pozvali nosilce gospodarskih dejavnosti, njihove zaposlene in potrošnike k doslednemu spoštovanju pogoja PCT. Delimo zaskrbljenost in se strinjamo, da moramo storiti vse, kar je v naši moči, da preprečimo ponovno zapiranje aktivnosti. Če bomo izigravali pravila, bo edina alternativa lockdown,” je znova opozoril.

Tudi GZS v celoti podpira poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je slovensko javnost pozvalo k doslednemu in odgovornemu spoštovanju PCT pogoja pri izvajanju dejavnosti. Ministrstvo poziva nosilce gospodarske dejavnosti, njihove zaposlene in vse potrošnike, »da pogoj PCT, ki ga določa Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, izpolnjujejo, dejavno upoštevajo in preverjajo v svojih delovnih okoljih, pri svojih poslovnih partnerjih terporabnikih njihovih storitev in blaga.«

Vir: Novica | STA: Samotestiranje za opravljanje dela po novem trikrat na teden (gzs.si)

 

 

FURS ponovno opominja, da so od 10. junija 2021 spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev

Obveznosti po obračunih trošarin in okoljskih dajatev, ki bodo predloženi od 10. 6. 2021 dalje, se plačujejo na prehodne davčne podračune.

Z 10. 6. 2021 se spreminjajo podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev. Na nove podračune se plačujejo trošarine in okoljske dajatve, obračunane z obračunom, ki ga zavezanec predloži Finančni upravi od 10. 6. 2021 dalje. Podračuni,na katere se plačujejo trošarine in okoljske dajatve na podlagi obračunov, predloženih od 10. 6. 2021 dalje, so objavljeni na spletni strani Finančne uprave v seznamu »Spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev«. Zavezanci lahko preverijo pravilni podračun za plačilo trošarin in okoljskih dajatev tudi na konkretnem obračunu trošarine oz. okoljske dajatve v informacijskem sistemu E-TROD. Če želi zavezanec plačati več vrst dajatev, ki se plačujejo na isti podračun, v enem znesku, pri plačilu navede referenco SI19 davčna številka-99996.

Prav tako se z 10. 6. 2021 spreminja podračun za plačevanje trošarinske obveznosti za trošarinske zavezance, ki preko portala eCarina ali v papirni obliki oddajajo napovedi – dokumente TRO-NAP oziroma TRO-ZPP. Če trošarinski zavezanci v teh primerih obveznosti po napovedi plačajo vnaprej, plačilo izvršijo na podračun številka SI56011008881000030 z referenco prejemnika SI19 DŠ-29009. Če pa želijo plačilo dolga po napovedi zavarovati z gotovinskim pologom, gotovinski polog plačajo na depozitni podračun številka SI56011006000009626 z referenco prejemnika SI19 DŠ-55000-2900.

eKartica in eKaticaO za vpogled v stanje dolga iz naslova trošarin in okoljskih dajatev

Vpogled v stanje obveznosti evidentiranih na podlagi obračunov trošarin in okoljskih dajatev predloženih od 10. 6. 2021 dalje se v eDavkih izvede v eKartico oziroma eKarticoO (odprte postavke). Vpogled v stanje obveznosti evidentiranih na podlagi obračunov trošarin in okoljskih dajatev predloženih pred 10. 6. 2021 se v eDavkih še vedno izvede v eKarticoC.

Zavezanci, ki pri pregledu knjigovodske kartice v eDavkih ugotovite, da je pri plačilu dajatev prišlo do pomote ali so bile dajatve plačane v previsokem znesku, oddajte vlogo za vračilo ali preknjižbo, ki je objavljena na spletni strani Finančne uprave RS.

Vir novice: Spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev | GOV.SI

 

Priložnosti

 

SPS: Za VZHODNO kohezijsko regijo dodatno na voljo še 1 mio EUR mikrokreditov iz Sklada skladov SID banke

Dobrodošla informacija za vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, locirana v VZHODNI kohezijski regiji. Slovenski podjetniški sklad bo, za zapolnitev kvote, objavil izravnalni razpis za dodatnih 1 mio EUR mikrokreditov.

Podjetja bodo lahko, za omilitev posledic epidemije COVID – 19, najela mikrokredite v višini od 5.000 EUR  do maksimalno 25.000 EUR. Kredite bo možno najeti hitro, enostavno in pod zelo ugodnimi pogoji, brez stroškov odobritve. Slovenski podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev, skupno podprl okoli 40 projektov.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), načrtuje objavo novega razpisa v Uradnem listu RS št. 163/2021. Razpis z oznako P7-4 2021 COVID Mikrokrediti, bo razpisan iz sredstev Sklada skladov SID BANKE.

Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne Slovenije ter zagotavljanje hitrega in ugodnega financiranja, za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, bo le ta dostopen tudi pod zelo ugodnimi pogoji. Ti so izraženi v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja),
 • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %),
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
 • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • mikro, mala in srednje velika podjetja locirana v Vzhodni kohezijski regiji, organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo. Podjetja morajo imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.

Dodatno pojasnilo:

Sredstva v višini 1 mio EUR so na voljo zaradi odstopov posameznih kreditojemalcev od že sklenjenih kreditnih pogodb oz. neizvedenega črpanja že odobrenih kreditov iz razpisa P2020 – MIKROKREDITI in P7-2 2020 – COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 in zadostujejo za 40-50 mikrokreditov, odvisno od višine zneskov.

Sklad ocenjuje na podlagi večletnih izkušenj izvajanja javnih razpisov za mikrokredite, da je za odobritev 1.000.000,00 eurov mikrokreditov zadostuje že med 50 in 60 vlog.

Vir: Za VZHODNO kohezijsko regijo dodatno na voljo še 1 mio EUR mikrokreditov iz Sklada skladov SID banke – Slovenski podjetniški sklad (podjetniskisklad.si)

Aktualni razpisi:

1. Vavčerji – nepovratna sredstva do 9.999 EUR

  • Še vedno so odprti nekateri vavčerji, za manjše vrednosti nepovratnih sredstev – za krepitev digitalnih kompetenc, za izdelavo spletnih strani/trgovin, za vzpostavitev certifikatov (ISO, CE),…
  • Osnovni pogoj: vsaj 1 zaposlen na dan oddaje vloge
  • Več na: https://razpis.eu/razpisi/javni-poziv-vavcerji-2021/

2. Javni razpis za sofinanciranje sončnih elektrarn – do 20% nepovratnih sredstev

  • 20 % upravičenih stroškov nakupa in vgradnje sončne elektrarne, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči.
  • Podjetje ne sme biti insolventno, kapitalsko neustrezen, ima neporavnane obveznosti do FURS,…
  • več na: https://razpis.eu/razpisi/javni-razpisi-soncne-elektrarne/ 

3. Nepovratna sredstva za gostinske obrate – do 10.000 EUR nepovratnih sredstev na zaposlenega

  • Za zagotavljanje likvidnosti podjetji za čas COVID19 krize
  • Razpis še ni zunaj, objava se predvideva konec leta, trenutno zbiramo potencialne kandidate
No content found

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
Zasebnost
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjuje podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vaše izkušnje na naši spletni strani in v storitvah, ki jih ponujamo.