Decemberske novice

Aktualni razpisi

1. Javni razpis za podukrep 6.4. – nepovratna sredstva v višini 50% oz. maksimalno 200.000 EUR

 • naložba mora biti v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti
 • Sofinanciranje se lahko koristi za:
  • Obnovo, adaptacijo objektov
  • Nakup strojev, naprav, IKT opreme
 • Trenutno odprt – prijavni rok: 17.12.2021

2. Javni razpis SID banke – z jamstvom EGF

 • Kredit od 100.000 EUR do neomejeno
  • Za obratna sredstva (stroški blaga, materiala, storitev, plač)
  • Naložbe opredmetenih in neopredmetenih sredstev
 • Ročnost: od 12 do 240 mesecev
 • Zavarovanje: jamstvo EGF (panevropski garancijski sklad) –  znaša 70%, drugega zavarovanje ni potrebno imeti
 • Obrestna mera: nižja od komercialnih bank
3. Javni razpis za sofinanciranje nastanitvenih kapacitet
 • MGRT bo v kratkem objavil razpis za nepovratna sredstva za dvig kakovosti in dodane vrednosti nastanitvenih 
 • V ospredju bo trajnostno in kakovostno preoblikovanje za dvig dodane vrednosti
 • Datum objave: predvidoma december 2021

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko leto 2022/2023

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2022/2023 so v skladu s 112. členom ZŠtip-1 dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 2022/2023.

Oddaja potreb

Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddajo preko spletne strani sklada https://www.srips-rs.si tako, da se prijavijo v Izmenjevalnico. Navodila, kako oddati potrebo v Izmenjevalnici, so na voljo tukaj.

Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih agencijah (RRA), lahko svoje potrebe prijavijo na spletnem obrazcu posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe delodajalca skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA. Delodajalci morajo tako oddati potrebe sami pri skladu ali preko RRA, ne pa na oba načina. Prijavo potreb je potrebno oddati do vključno 31. januarja 2022, saj bo sklad po tem datumu o prijavljenih potrebah po kadrovskih štipendistih obveščal ciljne skupine.

Javna objava potreb

Če delodajalec v postopku oddaje potrebe preko spletne strani sklada izbere, da želi javno objavo kadrovskih štipendij, ki jih nudi, bo oddana potreba objavljena v zbiru kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2022/2023 na spletni strani https://www.srips-rs.si pod zavihkom Izmenjevalnica. Delodajalec lahko v postopku oddaje potrebe izbere tudi, da ne želi javne objave. V tem primeru bo oddana potreba na voljo le v evidenci sklada in ne bo javno objavljena.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom ter novim zakonom o štipendiranju so na voljo pri skladu po e-pošti kadrovske@sklad-kadri.si oziroma na telefonski številki 01 43 45 882.

VIR: https://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/novice/ArticleId/81241

Neprenešeni vrednostni papirji bodo konec leta nepovratno preneseni na račun kapitalske družbe

Ministrstvo za finance obvešča, da se 31. decembra 2021 izteka rok, po katerem bodo vrednostni papirji, ki jih imetniki niso prenesli na trgovalne račune, nepovratno preneseni na račun Kapitalske družbe, d.d. Do 31. decembra 2021 lahko imetniki vrednostnih papirjev še vedno zahtevajo, da prevzamejo vrednostne papirje.

Konec letošnjega leta bodo vrednostni papirji, ki so bili nekoč vpisani na registrskih računih, nepovratno preneseni na račun Kapitalske družbe. Po 31. decembru 2021 bo Kapitalska družba postala imetnica nematerializiranih vrednostnih papirjev in bo upravičena do izvrševanja določenih upravičenj v zvezi s prenesenimi vrednostnimi papirji.

Do 31. decembra 2021 lahko imetniki vrednostnih papirjev še vedno zahtevajo, da prevzamejo vrednostne papirje, ki so bili nekoč vpisani na registrskih računih, in jih prenesejo na račune pri sistemskih članih (trgovalni račun). Trenutno se ti vrednostni papirji nahajajo na skupnem namenskem računu, ki ga vodi KDD. Upravičenci bodo prejeli vrednostne papirje v stanju, v katerem bodo (brez nadaljnjih donosov ali drugih izplačil). Dodatne informacije za izvedbo omenjenih dejanj lahko imetniki vrednostnih papirjev najdejo pri KDD, članih centralno depotne družbe in pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

VIR: https://www.gov.si/novice/2021-11-05-nepreneseni-vrednostni-papirji-bodo-konec-leta-nepovratno-preneseni-na-racun-kapitalske-druzbe/

Uveljavljanje višje sile

Nova olajšava za zaposlitev oseb v poklicu, za katerega na trgu primanjkuje iskalcev zaposlitve, se bo lahko uveljavljala, če bo takšno pomanjkanje opredeljeno na seznamu, ki ga bo določil minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, in sicer s posebnim pravilnikom.

Pravilnik še ni znan niti objavljen, pa vendarle vas seznanjamo z novostmi pri uveljavljanju olajšav za zaposlovanje:

Olajšava za zaposlovanje se prizna, če se poveča skupno število zaposlenih (število zaposlenih na zadnji dan leta je višje kot je povprečje 12 mesecev v tem obdobju ali manj mesecih, če je bilo davčno obdobje krajše), pri čemer za zaposleni za delovni čas, krajši od polnega časa, v izračunu upoštevajo sorazmerno, medtem ko se zaposleni za določen čas ne upoštevajo.

VIR: https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/dnevni-izbor/289271?utm_medium=email&utm_source=newsletter_834&utm_campaign=find_tednik_10_junij_2020

No content found

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
Zasebnost
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjuje podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vaše izkušnje na naši spletni strani in v storitvah, ki jih ponujamo.